top of page

Privacy policy

Privacy Policy

Bella Luna, Klapvekens 1, 2200 Herentals (hierna "Bella Luna","wij", "ons" genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze website www.bellaluna.be  (hierna de Site genoemd) en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site.

De Privacyverklaring kan worden aangevuld met bijkomende privacy-informatie die wordt gegeven bij de afname specifieke Producten of Diensten van Bella Luna

Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze Site kan u gevraagd worden om een registratieformulier in te vullen om te kunnen inschrijven op bepaalde diensten, bepaalde diensten of producten aan te kopen of af te nemen of om bijkomende informatie te ontvangen. Op de registratieformulieren op onze Site dient u persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres). Voor elk van de velden van het registratieformulier zal worden aangegeven of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is. Het niet invullen van velden die zijn aangeduid als "verplicht", zal tot gevolg hebben dat de inschrijving op een dienst of nieuwsbrief of het verzoek om informatie zal geweigerd worden.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten te voldoen en om de relatie met u te beheren, in overeenstemming met onze bestaande of beoogde contractuele relatie (bijv. om de gekochte bestellingen aan u te kunnen leveren of uw vragen te kunnen beantwoorden). Als u besluit om u te abonneren op onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens ook gebruiken om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Wanneer u een product van ons koopt, kunnen wij contact met u opnemen om u aanbiedingen te doen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u al hebt aangeschaft. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om uw vragen over ons bedrijf, onze aanbiedingen, producten en diensten te beantwoorden en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wanneer wij uw gegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Af en toe is het mogelijk dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd, combineren met andere informatie in ons bezit, bijvoorbeeld informatie die wij bijhouden in het kader van een handelsrelatie die wij met u onderhouden, om uw profiel aan te maken en om ons beter in staat te stellen om u producten en diensten te verkopen die u aanbelangen.

Wij zullen uw gegevens die wij via deze Site hebben verkregen niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot Bella Luna, met uitzondering van leveranciers en ander business partners, die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.

 

Je rechten 

Uiteraard als Betrokkenen hebt u het recht van inzage, rectificatie, gegevensuitwissing, bezwaar, beperking, overdraagbaarheid. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met bellaluna.webshop@gmail.com .

De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als, naar zijn mening, een van de verwerkingsactiviteiten van Bella Luna niet in overeenstemming is met de Wetgeving of indien Bella Luna niet in staat was om een verzoek van een betrokkene adequaat te behandelen. De betrokkene heeft het recht om de klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar hij zijn gewoonlijke verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk op de Wetgeving heeft plaatsgevonden, heeft.

 

Bewaringstermijn

Bella Luna zal de persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om de producten en diensten te leveren en in overeenstemming met haar gerechtvaardigde bedrijfsbelangen – tenzij verboden door de Wetgeving – in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Veiligheid 

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Deze Site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van geallieerde partners. Bella Luna is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die andere websites.

 

Data Protection Office

 

Voor verdere informatie, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met bellaluna.webshop@gmail.com 

 

Cookies 

Bella Luna neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en verbindt zich ertoe de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie na te leven. Daarom hebben wij de volgende kennisgeving ontwikkeld om u alle sleutels te geven om de cookies te beheren die we verzamelen terwijl u onze website bezoekt.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die op een apparaat worden gedownload wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen en de navigatie van gebruikers op verschillende websites te begrijpen.

 

In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker teruggaat naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de server van de website.

Cookies van Bellaluna.be

Bella Luna wil uw bezoek aan deze website zo aangenaam mogelijk laten verlopen.  Daarom worden bij uw bezoek cookies op uw apparaat geïnstalleerd. Hiervoor wordt uw akkoord gevraagd. 

 

Bij het surfen op bellaluna.be kunnen datalogs van uw surfactiviteit worden verzameld om inzicht te krijgen in het totale gebruik van functies en pagina's. Hiervoor gebruiken we Google Analytics en Wix Analys.

 

Google Analytics stelt Bella Luna in staat om te bekijken hoe u omgaat met de website-inhoud. Om te voorkomen dat uw persoonsgegevens door Google worden verzameld, hebben wij de tool zo ingesteld dat geen IP-adressen kunnen worden verzameld. Bella Luna noch Google kunnen u en uw online activiteit identificeren. Bella Luna maakt ook gebruik van permanente cookies van derden van Wix Analys om informatie te verzamelen over uw surfactiviteit.

 

Daarnaast kunnen derden, waaronder Facebook, gebruik maken van cookies, en andere opslagtechnologieën om informatie van onze websites en elders op het internet te verzamelen of te ontvangen en deze informatie te gebruiken om meetdiensten en gerichte advertenties te leveren.

Hoe lang bewaart Bella Luna de cookies ?

Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer staan en u kunt via uw browserinstellingen op elk moment beslissen om alle cookies te verwijderen.

Cookie-instellingen

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van dergelijke cookies, kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik ervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u informatie en controle over cookies geven. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt gebruikt en dat u de cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zo instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die naar de bronservers worden geretourneerd. U kunt de cookie-functie in uw browser in haar geheel uitschakelen zonder dat dit van invloed is op het gebruik van de bellaluna.be

Om er zeker van te zijn dat u weet hoe u de instellingen kunt wijzigen, vindt u hier een paar links die handig kunnen zijn om de verschillende browsers die u mogelijk gebruikt op de juiste manier te configureren.

Doel van de cookies

Houd er rekening mee dat deze instellingen alleen gelden voor pagina's die zijn gemaakt door en eigendom zijn van Bella Luna. Wanneer wij een link naar externe websites toevoegen en u op deze links klikt, verlaat u onze website en zijn de instellingen en het beleid die voor onze website gelden niet langer van toepassing. U dient dan rekening te houden met het beleid en de instellingen voor cookies van de nieuwe website.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar bellaluna.webshop@gmail.com .


 

GDPR Wetgeing

bottom of page